V 2 N

DEVELOPER

เกี่ยวกับเรา

บริษัท วีทูเอ็น ดีเวลลอปปอร์ จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 พฤษาคม 2561 โดยให้บริการด้านคำปรึกษาเกี่ยวกับงานไอที รับจ้างพัฒนาโปรแกรม ระบบงานต่างๆ รวมถึงงานด้านเกี่ยวกับฐานข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นอกจากนี้บริษัทยังมีให้บริการระบบบริหารคลินิกเสริมความงาม อีกด้วย

ผลิตภัณฑ์และการให้บริการของเรา

จากประสบการ์ณที่ผ่านมา เราได้รับความไว้ความวางใจในกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายธุรกิจ โดยสามารถแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์และการให้บริการพัฒนาระบบโปรแกรมต่างๆของเราเป็นดังนี้

Point of Sales

รับพัฒนาระบบเครี่องจุดขายต่างๆ เพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจในการเชื่อมโยงกับระบบต่างๆ เช่น ระบบบัญชี ระบบเงินเดือน

Business Intelligence

รับพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลการขาย CRM ด้วยเครื่องมือ Power BI

Mobile application

รับพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนมือถือ Mobile Application iOS และ Android

KIVARU Platform

ให้บริการโปรแกรมบริหารจัดการสำหรับคลินิกเสริมความงาม

WordPress Website

รับจ้างทำเว็ปไซด์ด้วย WordPress WooCommerce

Web Application

รับพัฒนาโปรแกรมในรูปแบบการใช้งานออนไลท์ Web application ทุกกลุ่มธุรกิจ

IT consultant

ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับงานทางด้านไอทีสารสนเทศ ในการเชื่อมโยงระบบต่างๆ

Digital Marketing

ให้บริการด้านกราฟฟิกดีไซด์ ออกแบบ รวมถึงการทำโฆษณาออนไลน์

ผลงานที่ผ่านมา

กิจกรรมข่าวสาร

Experience Company

V2N DEVELOPER CO., TH

เบอร์โทรศัพท์: 094 669 4939
อีเมล์ : developer@v2n.co.th

Copyright © 2018 V2N DEVELOPER CO.,TH

About Us

Company

Business Intelligence

Point of Sale

Mobile application

Website

Kivaru Platform